Per a més informació sobre els períodes de baixa, consulteu l’annex 4 de la NORMATIVA SOBRE SALUT I HIGIENE pels CENTRES EDUCATIUS I D’ATENCIÓ A INFANTS (Cuadre malalties i períodes de baixa)

 • Infecció respiratòria vies altes: fins que no tingui febre i toleri l’activitat general de la classe.
 • Faringitis estreptocògica: fins que l’alumne hagi estat com a mínim 24 hores sense febre.
 • Diarrea: fins que les deposicions es normalitzin..
 • Salmonela: fins obtenir dues mostres de femta.
 • Disentería bacilar: negatives amb un interval de 48 hores.
 • Oxiurasis: fins haver fet el tractament.
 • Varicela: fins el 6è dia de l’aparició de l’exantema o abans si les lesions s’han assecat i han fet crosta.
 • Rubeola: fins a 7 dies després de l’inici de l’exantema.
 • Xarampió: fins a 4 dies després de l’inici de l’exantema.
 • Conjuntivitis purulenta: fins a 24 hores d’haver començat el tractament.
 • Aftes a la boca: fins que es curin les lesions.
 • Galteres: fins a 9 dies després de l’inflamació de les glàndules paròtides.
 • Hepatitis A: fins a 7 dies després de l’inici dels símptomes i que toleri l’activitat general.
 • Escabiosi (Sarna, polls): fins a acabar la primera tanda del tractament.

Cal que els pares comuniquin urgentment al centre qualsevol d’aquestes malalties detectades en els seus fills o filles, per tal de minimitzar el contagi.