Quan l’infant ve a la llar ha de presentar un bon estat de salut perquè pugui participar plenament en la dinàmica de la classe i perquè l’educadora no li pot oferir les atencions que requereix un infant malalt. L’escola NO ACCEPTARÀ l’entrada dels infants que presentin símptomes de:

  • TEMPERATURA > 37.5C.
  • Manca d’HIGIENE (per evitar la presència de gèrmens nocius o paràsits).
  • Diarrea líquida GASTROENTERITIS  o ESTOMATITIS (infeccions o aftes).
  • ERUPCIONS o altres alteracions de la pell (excepte si du informe del pediatre).
  • CONJUNTIVITIS, MUGUET o PARASITOSI INTESTINAL (cucs i llambrics…).
  • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES (virus…).

Especialment en malalties contagioses cal seguir unes pautes, controls i PERÍODES DE BAIXA  per minimitzar el contagi amb les companys.

És molt normal que en aquest període d’escolarització (sobretot a P1), els nens i nenes sovint estiguin malalts. A aquesta edat estan creant els seus propis ANTICOSSOS. Per aquest motiu s’ha de preveure amb prou antelació que l’assistència de l’infant pot ser irregular.

Si un infant ha de prendre obligatòriament un medicament quan està a la llar, cal que dugueu a l’agenda l’autorització signada pels pares i una fotocòpia de la recepta del pediatre.

En el cas de les malalties que s’encomanen i per tal d’evitar que altres nens es posin malalts, quan l’alumne torni a l’escola després d’haver estat malalt, cal que porti l’informe de l’alta del pediatre.