Normes bàsiques

  • He d’intentar ser puntual.
  • He de procurar tornar a l’escola puntualment les autoritzacions i missatges.
  • He d’anar vestit amb roba còmode que no sigui difícil de cordar i descordar.
  • La meva roba ha d’anar marcada i he de tenir sempre una muda a l’escola.
  • Durant el període d’adaptació és molt important la col.laboració entre pares/mares i mestres per a la meva integració i educació.

Normes administratives

  • No es retornarà l’import de la matrícula una vegada feta efectiva.
  • Els rebuts retornats portaran un increment segons les despeses del banc.
  • Les faltes d’assistència no exclouen el pagament de cap rebut.