Servei depsicopedagogia

La nostra psicopedagoga observarà els nens i nenes treballant i jugant a l’aula i al pati (relació amb els companys, atenció a la mestra, etc). Si alguna actitud o comportament li cridés l’atenció, ens posaríem en contacte amb els pares de l’alumne per parlar-ne. Aquest servei està a disposició de qui ho necessiti, si des de casa voleu parlar amb ella, només heu de trucar i demanar-ho.

Funcions delpsicopedagog

La funció fonamental del psicopedagog a les escoles bressol
és promoure processos d’ensenyament i aprenentatge a les aules, en els quals les interaccions entre els protagonistes (alumnat, família i escola) siguin positives i constructives.
Les tasques específiques que el psicopedagog du a terme a l’escola són les següents:

En relació
amb l'alumnat

Fer el seguiment de les adaptacions necessàries per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat i valorar les necessitats de cada alumne.

En relació amb
l'equip d'educadors

Col·laborar amb l'equip
de mestres en l'establiment
d'una relació adequada
entre les famílies
i el centre.

En relació amb
les famílies

Informar i orientar les famílies que necessitin suport i orientació en l'atenció educativa.
Participar en programes d'informació i formació dirigits a la família.

Vols més info? Truca'ns!

Descobrirmés

Treballem tres grans àrees: la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn i la comunicació i el llenguatge.

Treballem els hàbits, ens coneixem el cos, explorem l’entorn, fem psicomotricitat, plàstica, música, anglès i ioga.

A Mirasolet, anem a piscina tots
els divendres matí i oferim casals les
setmanes no lectives.